Stivas en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord tekenen strategisch convenant

(vlnr) Thijs Pennink (directeur van NHN) en Erwin van den Berg (directeur Stivas) ondertekenden convenant.
(vlnr) Thijs Pennink (directeur van NHN) en Erwin van den Berg (directeur Stivas) ondertekenden convenant.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) werken de komende jaren intensief samen om een verduurzaming van de glastuinbouw en landbouw in de regio te bewerkstelligen en knelpunten in de Ruimtelijke Ordening op te lossen. Thijs Pennink (directeur van NHN) en Erwin van den Berg (directeur Stivas) ondertekenden hiervoor op 2 februari in Alkmaar een convenant tussen beide partijen.

De samenwerking tussen Stivas en NHN is van strategische waarde. NHN is het aanspreekpunt voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio Noord-Holland Noord. Vanuit die hoedanigheid fungeert het bedrijf als een hub, waarbij bedrijven uit de regio samenkomen. NHN richt zich hierbij op drie kerntaken: het ondernemersloket, de regiomarketing en het verbeteren van het vestigingsklimaat. NHN doet dit gericht op sectoren als agrifood, water en energie.

Stivas brengt vanuit de nieuwe samenwerking eigen expertise en belangrijke achtergrondinformatie in, die een bijdrage levert aan een economisch sterke en duurzame agrarische sector. Beide organisaties delen dezelfde belangen als het gaat om de versterking van de glastuinbouw en landbouw in de regio. Van den Berg: “De regio Noord-Holland Noord is sterk aan het veranderen. Door samen te werken en ondernemers te faciliteren hopen we de regio te revitaliseren en toekomstbestendig te maken. Dit kan door kavelruil, maar ook door bestaande locaties te herontwikkelen of concentratiegebieden van tuin- en landbouw te verleggen met inmenging van de betrokken partijen. Stivas adviseert hierin, terwijl NHN verbindt.”

“Het is zaak om vanuit overheid en organisaties deze ontwikkelingen te stimuleren door te zorgen voor heldere regelgeving, opheffen van knelpunten en snel schakelen met betrokken partijen,” zegt Pennink. “Hierbij kunnen we bouwen op elkaars netwerk en expertise. De ontwikkelingen gaan snel. Kijk bijvoorbeeld naar het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard, waar ondernemers samenwerken aan een gezamenlijke toekomstvisie waarin verduurzaming een hoofdrol speelt.”

Van den Berg: “Beide organisaties constateerden dat we nog één stap te ver van elkaar afstonden. Dit convenant laat zien dat we de uitdaging aangaan en bereid zijn de mouwen op te stropen. Centraal staat dat we in staat zijn in te springen op de vragen van de lokale ondernemer voor de komende vijf jaar en daarin ook kunnen faciliteren.”

Ontwikkelingsbedrijf NHN
NHN is een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met de ontwikkeling van Noord-Holland Noord te maken hebben. NHN richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van ondernemers, maar ook op het in de markt zetten van Noord-Holland Noord en de verbetering van het vestigingsklimaat, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien.

Stivas
Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met de verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur. Hierbij ondersteunt de stichting agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door vrijwillige kavelruil, structuuronderzoeken, advies op alle terreinen van de agrarische structuur en informatieverstrekking. De kracht van de organisatie is het contact met de individuele ondernemer en het vertrouwen dat over en weer bestaat.