Verzekeraar en gedupeerde ondernemer uit Zwanenburg vinden oplossing

Na goed overleg tussen de ondernemer Jenke Haverhals uit Zwanenburg, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland en Delta Lloyd, kan Haverhals zijn brand- en inbraakverzekering bij Delta Lloyd voortzetten. Haverhals was in ruim drie jaar tijd zeven keer slachtoffer van ramkraken en dreigde hierdoor buiten de verzekering te vallen.

De discussie rond de verzekeringskwestie maakte weer eens duidelijk hoe belangrijk veiligheid is voor ondernemerschap. Ondernemer, RPC en Delta Lloyd vinden het van groot belang dat winkeliers veilig kunnen ondernemen en klanten veilig kunnen winkelen.

In een reactie op de nieuwe overeenkomst met de Delta Lloyd zegt Haverhals: “We zijn ontzettend blij dat we ons familiebedrijf kunnen voortzetten. Nu ik weet dat de verzekeraar mij in deze zaak steunt heb ik ook het gevoel dat we er met zijn allen voor gaan.”  Ondernemer Haverhals is lid van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het winkelgebied Zwanenburg, heeft preventietrainingen van Samen Veilig Ondernemen gevolgd en zijn onderneming voorzien van diverse extra veiligheidsmaatregelen. Dit alles om nieuwe ramkraken te voorkomen.

 

Roel van der Wal, programmamanager RPC Kennemerland, kwam op voor de belangen van de ondernemer en is tevreden. “We zijn erg blij dat Jenke en de verzekeraar uiteindelijk tot een passende oplossing zijn gekomen. We doen er alles aan om te voorkomen dat ondernemers de dupe worden van criminaliteit. Het kan niet zo zijn dat door toedoen van criminelen het ondernemerschap en het voortbestaan in gedrang komt. Daarom is het des te belangrijker dat de ondernemer niet door de verzekeraar in de steek gelaten wordt.”

 

Delta Lloyd is van mening dat alleen met een constructieve manier van samenwerken ondernemers veilig kunnen ondernemen. “Het is nu zaak om het dievengilde buiten de onderneming te houden, dat kan alleen door het nemen van de beste organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.” MKB directeur Fabian Nagtzaam is ook blij dat er snel een oplossing is gekomen: “Wij zijn de verzekeraar Delta Lloyd erkentelijk voor het feit dat zij de ondernemer steunen in  de strijd tegen criminaliteit. Alleen samen met gemeenten, politie, ondernemersverenigingen en dus ook verzekeraars kunnen we  deze criminaliteit voorkomen.”

 

Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer is bijzonder verheugd met de overeenkomst tussen de heer Haverhals en Delta Lloyd: “Daarmee is het voortbestaan van zijn zaak gegarandeerd. Dat is volkomen terecht, omdat de heer Haverhals zijn uiterste best doet om zijn zaak beter te beveiligen. Ook de goede en intensieve contacten met politie, ondernemersvereniging en het RPC helpen daarbij. Ik wens hem toe van nu af aan verschoond te blijven van inbraken, zodat hij en zijn medewerkers ongestoord hun werk kunnen doen.”

 

www.samenveiligondernemen.nl is een initiatief van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland dat bestaat uit het Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, alle gemeenten in Kennemerland, politie en brandweer. Dit label heeft als doel om door samenwerking, trainingen en congressen, criminaliteit als collectief te bestrijden en te voorkomen.