‘Waterrecreatie NHN’ 11 maart cruciale conferentie in opmaat naar provinciale bijeenkomst

fluistervaren (LR)Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de drie bestuurlijke regio’s in Noord-Holland Noord (NHN) organiseren op vrijdag 11 maart de werkconferentie ‘Waterrecreatie NHN’. Tijdens deze werkconferentie worden belangrijke keuzes gemaakt over beleids-, ontwikkelings- en uitvoeringsplannen voor de versterking van de regio als gebied voor waterrecreatie en –sport.

De bevindingen van de werkconferentie van 11 maart worden ingebracht als regionale input voor de provinciale bijeenkomst ‘Waterrecreatievisie 2030 NH’ op 16 maart, waarbij de geformuleerde visie wordt vertaald naar de uitvoering.

“Water is een kernwaarde voor onze regio. De huidige ontwikkelingen in de sector bieden kansen voor het versterken van de regio als gebied voor waterrecreatie en -sport. De conferentie op 11 maart is een uitgelezen kans om input te geven, die wordt verwerkt in beleids- en uitvoeringsplannen,” aldus Adriana Stam, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Tijdens deze conferentie stellen we met elkaar de prioriteiten van de regio vast. Op 11 maart beslissen we over wat we wanneer in de regio doen. Het is van belang dat daar deze dag overeenstemming over wordt bereikt.”

Kansen voor waterrecreatie en –toerisme
De kracht van de regio NHN op het gebied van waterrecreatie en –toerisme ligt op meerdere vlakken zoals de fysieke infrastructuur, het landschap en de ligging. De kansen liggen in de groei van de vraag naar waterrecreatie mogelijkheden, groei van de riviercruisevaart en het beter benutten van het gevarieerde (kleinschalige) aanbod aan de wal. Tijdens de werkconferentie worden bezoekers geïnformeerd over de ontwikkelingen in de sector en de waterrecreatievisie van de provincie. Daarna zijn er werksessies, waarvoor de expertise en ervaring van de deelnemers aan de conferentie nodig is.

Aanmelden voor de werkconferentie kan via: www.nhn.nl/event/waterrecreatie
Datum: Vrijdag 11 maart 2016
Voor wie: Ambtenaren, watergerelateerde ondernemers, organisaties en belangenorganisatie voor waterrecreanten en watersporters.
Tijdstip: 13.00 uur inloop en start programma om 13.30 uur tot 17.00 uur met daarna een netwerkmoment.
Locatie: Broekerveiling (Museumweg 2, 1721 BE Broek op Langedijk).