Winkelcentrum Heemskerk wordt schoner en veiliger met SVO

De werkgroep SVO van Heemskerk (vlnr) Hans de Vries - Brandweer John Visser - Multimate Heemskerk Jolanda Hohensteijn - Beleidsmedewerker EZ, Gemeente Heemskerk Jacco Verhulst - Beheerder wegen, Gemeente Heemskerk Gerda Rijke - Adviseur Veiligheid, Gemeente Heemskerk Stefan van Broekhuijsen - Politie Ingrid Zoer - Procesbegeleider SVO / RPC Kennemerland Ellen van Tongeren - Wethouder EZ, Gemeente Heemskerk (Niet op de foto, wel lid van de werkgroep is Sjon en Wim Koelman van Brood/Banket/Bonbons)
De werkgroep SVO van Heemskerk.

Op dinsdag 8 oktober zijn in Winkelcentrum Heemskerk de eerste stappen gezet om de veiligheid in het winkelcentrum structureel te verbeteren. Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen en vereniging Heemskerkse Centrum Winkeliers hebben dinsdag diverse verbeterpunten in kaart gebracht als startpunt voor het certificaat Samen Veilig Ondernemen (SVO). Dit certificaat is het vervolg op de eerder behaalde ster in 2011 ter bevordering van de veiligheid in de gemeente.

De afgelopen twee jaar is er door alle betrokkenen van het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen en Winkeliersvereniging Heemskerk gewerkt aan een veiliger winkelcentrum. Om dit te bereiken zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd zoals extra openbare verlichting op donkere locaties in het centrum en extra controle op losliggende bestrating. SVO organiseerde diverse overval- en winkeldiefstaltrainingen. Verder nam het winkelcentrum deel aan het Donkere Dagen Offensief. (Tijdens dit offensief surveilleert politie extra tijdens de donkere dagen en worden ook burgers mede door Burgernet betrokken om de veiligheid in de omgeving te verbeteren).

“Dankzij de medewerking van alle betrokken partijen en de ondernemers, zien we dat wij allemaal kunnen profiteren van een nauwe samenwerking op het gebied van veiligheid. Gezien het tal van vorderingen op het gebied van veiligheid en onderhoud, heeft de samenwerking zijn vruchten afgeworpen. Om ervoor te zorgen dat de onderlinge samenwerking van structurele aard blijft, kiezen wij voor procesbegeleiding vanuit SVO. Dit houdt in dat we vanaf oktober het proces jaarlijks doorlopen, waarbij we de kerndoelen schoon, heel en veilig blijvend nastreven,” aldus Ellen van Tongeren, Wethouder Economische Zaken Gemeente Heemskerk.

Dinsdag 8 oktober is door de werkgroep SVO een uitgebreide inspectie uitgevoerd (dagschouw) van het winkelcentrum, waarbij aandachtspunten en risico’s zijn geïnventariseerd. Dinsdag 15 oktober geven de eigenaren van de winkels in het centrum via een elektronische enquête hun mening over de huidige stand van zaken waarin zij verbeterpunten kunnen aangeven. Aan de hand van de dagschouw en de enquête zal de werkgroep 4 maatregelen kiezen waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden.

Over Samen Veilig Ondernemen
Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen (SVO) en Winkelcentrum Heemskerk stimuleren een structurele verbetering in de veiligheid van het winkelcentrum, waardoor ondernemers minder te maken krijgen met criminaliteit. SVO geeft een veiligheidscertificaat uit, zorgt voor voorlichting en organiseert (overval)trainingen en congressen. SVO is een uniek samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, waaronder Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, diverse gemeenten in Noord-Holland, politie, brandweer en lokale ondernemers. Meer informatie vindt u op www.samenveiligondernemen.nl.

Op de foto
De werkgroep SVO van Heemskerk (vlnr)
Hans de Vries – Brandweer
John Visser – Multimate Heemskerk
Jolanda Hohensteijn – Beleidsmedewerker EZ, Gemeente Heemskerk
Jacco Verhulst – Beheerder wegen, Gemeente Heemskerk
Gerda Rijke – Adviseur Veiligheid, Gemeente Heemskerk
Stefan van Broekhuijsen – Politie
Ingrid Zoer – Procesbegeleider SVO / RPC Kennemerland
Ellen van Tongeren – Wethouder EZ, Gemeente Heemskerk
(Niet op de foto, wel lid van de werkgroep is Sjon en Wim Koelman van Brood/Banket/Bonbons)