Woningcorporatie UWOON beveiligt medewerkers met SoloProtect

Woningcorporatie UWOON uit de regio Noord-Veluwe rust haar medewerkers uit met een multifunctionele Identicom van veiligheidsdienst SoloProtect. De preventieve maatregel is een uitbreiding van het anti-agressiebeleid van de woningcorporatie voor alleenwerkers. Het systeem is de afgelopen maanden op kleine schaal getest en is hierbij als beste uit de bus gekomen.

Adviseur P&O van UWOON Arnold Bos heeft er geen wetenschappelijk onderzoek op nageslagen, maar merkt dat medewerkers steeds vaker te maken hebben met intimidatie, agressie en zelfs geweld. Naast maatregelen als veilige spreekkamers, een goed deurbeleid en gerichte trainingen zag men daarom een meerwaarde in de Identicom van SoloProtect. Dit is een discreet en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat eruitziet als een houder voor een ID-kaart, maar dienst doet als alarm. UWOON gebruikte al een ander systeem, maar dat voldeed niet.

Bos: “UWOON heeft uiteraard een goede risicoinschaling gemaakt en is daarbij tot de conclusie gekomen dat dit product van meerwaarde is voor de alleenwerkers. We hebben de markt verkend en daarbij is de oplossing van SoloProtect er qua gebruikersgemak, service en bereikbaarheid tussenuit gesprongen. De Identicom geeft de medewerkers een extra stuk veiligheid bij de uitvoering van hun taken. Zij gaan merkbaar geruster op pad, omdat ze het gevoel hebben dat ze hulp kunnen inroepen wanneer dat noodzakelijk is. Uiteraard hopen wij dat ze het apparaat nooit nodig hebben.”

Doordat de Identicom is uitgerust met technieken zoals GSM en GPS staat de alleenwerker via SoloProtect in direct contact met de alarmcentrale voor situaties waarin hulp nodig is. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De medewerker van de NCP-gecertificeerde alarmcentrale luistert mee en schakelt direct hulpdiensten in wanneer dit nodig is. Er wordt een opname gemaakt die de werkgever ter reconstructie kan opvragen bij een juridisch geschil of als praktijkvoorbeeld in agressietrainingen. Ook slaat de Identicom dankzij de ingebouwde valdetectie automatisch alarm wanneer de alleenwerker valt of onwel wordt en op de grond blijft liggen en niet meer in staat is zelf alarm te slaan. Ook gaat het alarm automatisch af als de Identicom van de hals wordt gerukt.

Over UWOON
UWOON is een woningcorporatie die zorgt voor betaalbare huisvesting in Elburg, Ermelo, Oldebroek en Harderwijk. In totaal heeft de corporatie zo’n 8.600 verhuureenheden in de sociale woningbouw. UWOON wil kwalitatief goede woningen en woondiensten bieden, zodat huurders zich op hun plek voelen in hun buurt, straat en huis. De corporatie investeert dus in zowel bestaande woningen als nieuwbouw, leefbaarheid en wijkontwikkeling.