Boomkratten Amsterdamsevaart uit protest weggesleept

Haarlem 23 mei 2013 – Eén van de boomkratten op de Amsterdamsevaart in Haarlem is gisteren uit protest weggesleept. De ludieke actie, op initiatief van de Kamer van Koophandel Amsterdam, is een protest tegen de tegenstrijdige plannen van de gemeente Haarlem, die de bereikbaarheid van Haarlem in het geding brengen.

Het protest wordt, behalve door het bedrijfsleven op ‘De Waarderpolder’, ook gedragen door het bedrijfsleven van de Haarlemse binnenstad, het Bloemendaalse bedrijfsleven en buurtbewoners.

‘De Waarderpolder’ is een van de grootste bedrijventerreinen in Nederland en onmisbaar voor de economie en werkgelegenheid in en rond Haarlem. Het aantal banen is er in tien jaar met 45% gestegen naar 15.000, de leegstand is er vrijwel nihil. Het bedrijventerrein aan de oostzijde van Haarlem houdt rekening met groei. De gemeente heeft in de afgelopen jaren verschillende visies op bereikbaarheid en verkeer ontwikkeld. Die zijn op hoofdlijnen helder, maar in de uitwerking vaak tegenstrijdig.

Industrie Kring Haarlem (IKH) voorzitter van bestuur Dick Veldmaat: “Op de Waarderpolder is economische bereikbaarheid van bedrijven – voor hun leveranciers en klanten – per auto essentieel. In het geschetste toekomstscenario is de Oudeweg de enige hoofdinvalsweg richting het bedrijventerrein. Dit is een onwerkbaar scenario. De weg dreigt dicht te slibben en wij zien eigenlijk maar één mogelijkheid om dat te voorkomen: houd de Amsterdamsevaart open voor de bereikbaarheid van de stad, de regio en het bedrijventerrein!”.

Politiek café
De aanleiding voor de wegsleepactie is het hete hangijzer tijdens een politiek café gisteren avond met als onderwerp: “De Bereikbaarheid van de Waarderpolder”. Het politiek café werd georganiseerd door VVD Haarlem, in samenwerking met IKH en de Kamer van Koophandel. Veldmaat voelde zich tijdens de bijeenkomst in de Lichtfabriek gesterkt door het bedrijfsleven, bewoners en diverse raadsleden.

Ook Wethouder Rob van Doorn (portefeuille Mobiliteit) was van de partij. De Wethouder ontving eerder een rapport, dat de Kamer van Koophandel op verzoek van het IKH recent heeft laten verrichten door Witteveen+Bos. Het rapport maakt duidelijk dat het bedrijfsleven sommige investeringen niet zinvol vindt en een aantal investeringen juist slecht vindt voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Waarderpolder.