Financiële gegevens liever niet in de ‘cloud’

Twijfels over privacy hoofdoorzaak van ommezwaai

Packshot versie 4.3Was er twee jaar geleden nog een trend richting online huishoudboekjes, de recente NSA-onthullingen over het gebrek aan privacy op de mobiele telefoon en het internet hebben voor een complete ommezwaai gezorgd. Maar liefst 81% van de consumenten geeft de voorkeur aan een offline huishoudboekje. Dat becijferde Invers in een uitgebreid onderzoek afgelopen maand naar het gebruik van on- en offline huishoudboekjes onder 3500 personen.

Het ondervraagde panel bestond uit actieve en passieve Invers-klanten van de labels BankingTools (offline) en www.cashflow.nl (online), maar ook uit oud- en niet-klanten. Vanzelfsprekend is dat de gebruikers van het offline www.BankingTools.nl een voorkeur hebben om de gegevens op de eigen PC bij te houden. Frappant is echter dat ook de helft van de gebruikers van de online systemen liever de offline werkwijze hanteert. Maar 40% van de gebruikers van een online systeem vindt dat een online systeem ook echt de voorkeur geniet.

Veiligheid en privacy zijn de grootste factoren om voor een offline product te kiezen. Daarnaast vinden de respondenten het belangrijk om zelf het beheer over hun eigen data te hebben en stellen ze het op prijs om direct toegang tot die gegevens te hebben, in het bijzonder als er even geen internet beschikbaar is. De voornaamste reden om voor de cloud-oplossing te kiezen was juist de continue toegankelijkheid,ook de technische voordelen (altijd de laatste versie en altijd een backup) en het gemak worden door de online gebruikers geroemd.

Meer hierover op: