Slechts 11% vaart blind op vooraf ingevulde gegevens van Belastingdienst

Infographic BelastingaangifteMet de deadline van de belastingaangifte (1 april) in het vooruitzicht, moet nog bijna 27% van de Nederlanders in allerijl de aangifte doen. 7% van de bevolking vraagt zelfs formeel uitstel aan bij de Belastingdienst. Dit becijferde softwareontwikkelaar Invers, dat ondermeer het online huishoudboekje www.cashflow.nl uitgeeft, na een onderzoek onder 593 belastingplichtigen. Er is geen aantoonbare reden waarom zoveel Nederlanders tot het laatste moment wachten. 83% van de ondervraagden zegt niet tegen de belastingaangifte op te zien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het algemene kennisniveau van de gemiddelde belastingplichtige over de aangifte beperkt is. Zo roepen vooral de ‘boxen’ waarin bepaalde inkomsten vallen, veel vraagtekens op. Dat het salaris tot Box 1 behoort, weet driekwart nog wel. Maar tot welke Box het privégebruik van de auto en het pensioen behoren, is voor 64% van de geënquêteerden een compleet raadsel.

60 % doet zelfstandig aangifte
Opmerkelijk is dat zoveel Nederlanders het heft in eigen hand nemen met het invullen van de belastingaangifte. 60% heeft geen hulp van buitenaf nodig en doet de aangifte zelfstandig. Hierbij worden de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst goed gecontroleerd. Slechts 10,6% van de respondenten vertrouwt blindelings op de vooraf ingevulde gegevens van de Nederlandse autoriteiten. Daarnaast geeft 6,3% van de ondervraagden aan dat het te veel uitzoekwerk is om deze gegevens te controleren.

Bart den Hollander van Invers constateert dat de burger meer de eigen verantwoordelijkheid neemt in de eigen financiën: “Aan de hand van huishoudboekjes en hulpprogramma’s krijgen mensen steeds meer en beter inzicht in hun inkomsten- en uitgavenpatronen. Met deze hulpmiddelen zijn ze in staat om de vooraf ingevulde gegevens door de Belastingdienst eenvoudig en sneller te controleren.”

Met hulpmiddel binnen uur gereed
Volgens Den Hollander wordt de belastingaangifte gemakkelijker met hulpmiddelen: “Een leuk vergelijk: we zien in ons meeste recente onderzoek dat 45% van alle ondervraagden langer dan 2 uur bezig is met de aangifte. In 2013 bleek al dat 60% van de gebruikers van de huishoudboekjes Cashflow.nl en Bankingtools.nl, binnen een uur klaar was met de aangifte”. In 2013 stelde Frans Weekers, voormalig staatssecretaris van Financiën, nog dat een belastingplichtige in 2015 de belastingaangifte binnen 15 minuten zou moeten kunnen invullen. Volgens dit recente onderzoek is dat nu nog te hoog gegrepen.

Leuk zal de belastingaangifte volgens de geënquêteerden overigens nooit worden. Alleen een tandartsbezoek blijkt minder populair dan het doen van de belastingaangifte.