Internationale samenwerking en uitreiking 023 Innovatie Award op congres voor creatieven:

‘Succes alleen mogelijk bij teamwork van opdrachtnemer én opdrachtgever’

Ruim 150 ondernemers kwamen donderdag in ‘De Lichtfabriek’ in Haarlem bij elkaar voor het congres ‘Creativity Now 2012, Connect & Collaborate’. Hier probeerden zij grip te krijgen op de ontwikkeling van samenwerking binnen de creatieve industrie nationaal en internationaal. Tijdens het congres nam Reinout te Brake van het Haarlemse technologie- en marketingbedrijf IQU de 023 Innovatie Award in ontvangst.

(Foto’s door Ewoud Koster).

Aan de hand van sprekers als Rogier van der Heide (Philips Design), Anne Mieke Eggenkamp (Design Academy Eindhoven) Shantanu Poredi(Mo-Of Architects), Jeroen van Erp (Fabrique) en Alan Yip (Yip Design) kwam er een overduidelijke conclusie naar voren:

“Voor een succesvolle samenwerking moet de creatieve industrie in een vroeg stadium om de tafel zitten bij de opdrachtgever, de lead nemen en opdrachtgevers zelf actief onderdeel laten zijn in het beslissingsproces, in plaats van het alleen uitvoeren van de opdracht”.

Creative director Jeroen van Erp van Fabrique: “Succes is alleen mogelijk bij een geïntegreerde approach en dan moet de creatieve industrie in de lead en inhoudelijk leiderschap brengen. Ben niet bang om dat als creatief bureau naar voren te brengen als je staat te pitchen bij een opdrachtgever.”

Het congres, dat mede mogelijk is gemaakt door een subsidieprogramma van de Europese Unie, is de tussentijdse afsluiting van het project ‘Nieuwe Energie op de Creatieve As’. Verschillende van deze NECA programma-onderdelen krijgen een vervolg om de creatieve industrie in de regio verder te stimuleren.

“Het uiteindelijke doel van het congres is om de creatieve industrie de innovatieve kracht van samenwerken te laten ervaren en toe te laten passen. De sprekers van het congres hebben de bezoekers inspiratie meegegeven met een praktische inslag,” aldus organisator Irmgard Noordhoek, programmamanager van het project ‘Nieuwe Energie op de Creatieve As’.